Lanseringsfest: 20% RABATT på ALLT! Rabatten läggs automatiskt till i kassan.

Retningslinjer for angrerett

Brister i varan – köparens rättigheter och reklamationstid

Om det föreligger en brist i varan måste köparen inom rimlig tid efter att den upptäcktes eller borde ha upptäckts, meddela säljaren att han eller hon vill åberopa sig på bristen så snart som möjligt.

Om varan har en brist och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida, kan köparen enligt reglerna i konsumentköplagen kapitel 6 beroende på omständigheterna hålla köpesumman tillbaka, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva att avtalet hävs och/eller kräva ersättning från säljaren.

Reklamation till säljaren ska ske skriftligen.

Rättelse eller omleverans

Köparen kan välja mellan att kräva bristen rättad eller leverans av motsvarande sak. Säljaren kan dock motsätta sig köparens krav om genomförandet av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren orimliga kostnader. Rättelse eller omleverans ska ske inom rimlig tid. Säljaren har i utgångspunkten inte rätt att genomföra mer än två avhjälpningsförsök för samma brist.

Prisavdrag

Köparen kan kräva ett lämpligt prisavdrag om varan inte blir rättad eller omlevererad. Detta innebär att förhållandet mellan nedsatt och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan tingens värde i bristfälligt och kontraktsenligt skick. Om särskilda skäl föreligger kan prisavdraget istället sättas lika med bristens betydelse för köparen.

Hävning / ångerrätt

Som kund har du rätt att häva köp av fysiska varor inom 14 dagar efter att du har tagit emot varorna. Denna rätt kan endast användas om varan kan returneras i originalförpackning och oanvänd, och är i det väsentliga oförändrad. Kunden måste själv täcka kostnader för retur. Vi ger inte rätt att häva köpet vid specialbeställning av varor, här inkluderat t.ex. custom made neonskyltar med egen design eller text. Detta gäller också beställning av neonskyltar från produktkatalog som inte är lagerförda, och som produceras på beställning från kund.

Kundvagn

Inga fler produkter tillgängliga för köp